top of page
Anchor 44

Een veilige narcosebehandeling

informatie en instructies 

Anchor 40

Voorafgaand aan de narcosebehandeling

 

Behandelovereenkomst

De tandarts stelt in overleg met u het optimale behandelplan op.

Nadat alles goed met u besproken is tekent u de behandelovereenkomst.

 

Medische vragenlijst

Wij willen zoveel mogelijk weten over de gezondheid van uw kind.

Om over alle benodigde informatie te beschikken dient er een medische vragenlijst ingevuld te worden.

 

Opvragen van medische gegevens 

Soms willen wij medische gegevens opvragen bij de huisarts of het ziekenhuis. 

U – als ouder – tekent hiervoor het toestemmingsformulier opvragen medische gegevens.

 

Machtigingsaanvraag en betalingsgarantie

Al onze behandelingen zijn verzekerde zorg en worden volledig vergoed.

Voor de narcose behandelingen moeten we vooraf wel toestemming vragen bij de zorgverzekeraars.

U tekent samen met de tandarts een aanvraagformulier.

Soms duurt het even voordat de toestemming binnen is.

Wilt u hier niet op wachten dan dient u een betalingsgarantie te tekenen.

 

Screening door de anesthesioloog

Als het papierwerk op orde is heeft u een gesprek met de anesthesioloog, ook wel de narcose- of slaapdokter genoemd.

Voor een veilige narcose is het van groot belang dat de anesthesioloog alles weet over de gezondheid van uw kind.

We nemen de medische vragenlijst door, wegen uw kind en luisteren naar hart en longen. 

U krijgt uitleg en instructies voor een veilig verloop van de narcosebehandeling.

Veiligheid

Narcosebehandelingen zijn heel veilig. 

Behalve als uw kind kort voor de ingreep gegeten of gedronken heeft. 

Het grote gevaar is dan dat de maaginhoud in de longen terecht komt.

Uw kind kan dan niet meer goed ademen, kan zelfs bijna stikken of een ernstige longontsteking oplopen.

Dit gevaar is eenvoudig te voorkomen:

 

- Uw kind mag voor de narcosebehandeling 6 uur niets eten. 

- Uw kind mag voor de narcosebehandeling 2 uur niets drinken.

- Absoluut geen melk of melkproducten op de narcose dag.

- Water, limonade, thee of appelsap mag tot 2 uur voor de afspraak 

 

Wie zich niet aan deze instructies houdt kan niet behandeld worden.

De door ons gemaakte kosten worden wel in rekening gebracht.

 

Hou uw kind wat eten en drinken betreft dus extra goed in de gaten. 

 

De dag voor de behandelafspraak nemen wij altijd nog even telefonisch contact met u op. 

Zijn er dan nog vragen, zullen wij die beantwoorden.

 

Extra kleding

Het is verstandig om extra kleding mee te nemen. Tijdens het in slaap gaan of bij het ontwaken zit een ongelukje immers in een klein hoekje. Droge kleding zorgt er in zo’n geval voor een comfortabele thuisreis.

 

Wat te doen bij ziekte

Als uw kind ernstig ziek is kan de behandeling niet doorgaan. 

Een gewone verkoudheid of lichte koorts is geen probleem. 

Neem geen enkel onnodig risico en bel bij twijfel altijd voor overleg.

Een afspraak kan alleen afgezegd worden na telefonisch overleg met onze specialisten.

Kijk samen met uw kind 

onze animatie

Anchor 41

Op de dag van de narcosebehandeling

 

Juiste patiënt, polsbandje en plassen

Bij binnenkomst krijgt uw kind op de dag van behandeling een polsbandje met de juiste naam en geboortedatum.

Ook moet uw kind eerst nog even goed uitplassen.

 

De narcose behandeling

U gaat samen met uw kind op de behandelstoel zitten. 

Voor alle zekerheid checken we nogmaals of we het juiste patiëntje voor ons hebben en wanneer er voor het laatst iets gegeten en gedronken is. 

Als alles klopt kunnen we spelenderwijs starten.

 

We plaatsen een kapje over de neus en mond van uw kind.

Aan het kapje zit een slangetje met een ballon. 

Door de ballon op te blazen valt uw kind snel -veilig en pijnvrij- in slaap. 

Dus blazen blazen blazen.

 

Als kinderen liever via een prikje (infuus) willen slapen, mag dat ook. 

De plaats waar het infuus komt kan vooraf verdoofd worden met een speciale crème.

 

Zodra uw kind slaapt, verlaat u de behandelkamer.

Voor u tijd om bij te komen van de emoties, wat te drinken, te ontspannen en de vervolgafspraak te maken.

 

Het anesthesieteam neemt nu de zorg voor uw kind over, sluit de bewakingsapparatuur aan en brengt zo nodig een infuus in. 

Een beademingsbuisje van de neus naar de luchtwegen zorgt hierbij voor een onbelemmerde ademhaling. En kan er niets in de longen terechtkomen. Terwijl uw kind veilig slaapt voert de tandarts het behandelplan uit.

 

Pijnstilling 

Al tijdens de behandeling starten we met pijnstilling.

We zorgen dat uw kind de eerste uren na de

behandeling geen pijn heeft.

 

 

Duur van de behandeling

Deze is afhankelijk van het behandelplan en kan

variëren van enkele minuten tot tweeënhalf uur. 

 

We verwijderen het beademingsbuisje en het

infuus terwijl uw kind nog slaapt.

Kort voor het einde van de behandeling vragen

wij u vast plaats te nemen in de uitslaapkamer.

Anchor 42

Na afloop van de narcosebehandeling

 

Wakker worden

Wakker worden gebeurt in een eigen uitslaapkamer. Veilig en vertrouwd in uw aanwezigheid.

Op schoot bij papa of mama. Hoe uw kind wakker wordt is niet goed te voorspellen. Bij de meeste kinderen verloopt dit probleemloos. 

Soms zijn kinderen een tijdje wat stil of verdrietig, een enkele keer juist boos of opstandig.

Maakt u zich hier geen zorgen om, dit trekt heel snel weer bij. 

 

Er zit een pleister op de plaats waar het infuus heeft gezeten. 

Schrik niet als er wat bloederig speeksel in de mond zit, veeg het gewoon weg met een doekje.

Bij plaatselijke verdoving is de mond nog een tijdje gevoelloos. 

Ook kan het neus- en keelslijmvlies licht geïrriteerd zijn.

 

Zodra uw kind goed wakker is krijgt het een ijsje en mag het water of limonade drinken.

Misselijkheid of braken komt vrijwel nooit voor. 

Het verblijf op de uitslaapkamer duurt meestal 15 tot 30 minuten. 

 

Pijnstilling 

U krijgt een schema mee voor pijnstilling thuis. Paracetamol volstaat. Indien alle controles goed zijn, mag u na toestemming van de anesthesioloog weer naar huis.

 

Veilig naar huis

Een kind dat onder narcose is gebracht verdient extra aandacht. 

Daarom is het fijn en veilig als twee volwassenen het patiëntje ophalen. 

Eén om zich over het kind te ontfermen en de ander om zich op het verkeer te concentreren.

Reist u met openbaar vervoer dan is één volwassen begeleider voldoende.

 

Evaluatie

De eerste werkdag na de behandeling nemen wij contact op om de horen hoe het gaat en om een korte vragenlijst door te nemen. 

Hoe heeft u de behandeling ervaren en zijn er verbeterpunten. Uw feedback is heel belangrijk voor ons. 

 

 

 

Anchor 43

SAMENVATTING:

6 uur niets eten

2 uur niets drinken

Geen melk of melkproducten

Extra kleding meenemen

Met de auto: 2 begeleiders 

Met openbaar vervoer: 1 begeleider

bottom of page